boominspectie

Boominspectie

Tijdens de boominspectie wordt er aandacht besteed aan de wortelvoet, de stabiliteit van de boom en andere eventuele aantastingen en gebreken. Dit wordt visueel gedaan en heet dan ook een VTA controle (Visual Tree Assisment. Boominspectie is zeer specialistisch werk en zodoende worden de boominspecties uitgevoerd door onze Europees Gecertificeerde Boomverzorgers. Een Treeworker is gecertificeerd en opgeleid om bomen te kennen en gebreken te herkennen zodat een boom gezond en veilig is.

 

Gebreken en gevaren

Wanneer er gebreken, gevaren of andere maatregelen naar voren komen uit zo een VTA controle dan zoeken wij direct uit waarom er iets aan de hand is. Als we een oorzaak gevonden hebben kunnen we beheersmaatregelen nemen en uitvoeren. Wanneer er bijvoorbeeld een jong aangeplante boom niet goed aanslaat of groeit, nemen wij de groeiplaats onder de loep. Hieruit komt vaak naar voren dat een boom te diep geplant is (doodsoorzaak nummer 1) of dat de groeiplaats onvoldoende is. Vervolgens kunnen wij de groeiplaats verbeteren door compost in de grond te werken of de gehele standplaats verbeteren. Te vaak worden bomen in het straatzand gezet, terwijl juist een goede groeiplaats de voorwaarde is om tot een volwassen boom uit te groeien.